Trawa ATOL 25kg nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA Exclusive Green AgroLand

Kategoria : Rolnictwo  Materiał siewny  Nasiona traw 
  Wyślij link znajomemu
  Zgłoś błąd
http://img.kwiateo.pl/tmp/9/0/a/b/trawa-atol-25kg-nasiona-trawy-dekoracyjno-sportowa-exclusive-green-agroland-5546.640x480.jpg
Ocena produktu :
Brak opini : Dodaj własną opinię
pokaż informacje o sklepie
Wola Grzymkowa, 32B, 95-070 AleksandrówŁódzki
Kontakt : 422985558
sprawdź inne oferty w kategorii : Nasiona traw

Opis oferty

Trawa ATOL Exclusive Green - AgroLand 25kg  Nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA - EKSKLUZYWNA  25kg nasion na 1000m2 pieknego trawnika  TRAWA ATOL NA TRAWNIKI Z ROLKI -TRAWA DLA WYMAGAJĄCYCH -  nasiona trawy  bardzo wysoka jakość trawnika  wyjątkowo dekoracyjna trawa odporna na deptanie - Agro-Land. Najlepsza trawa na piękne reprezentacyjne trawniki ODPORNE NA DEPTANIE,  reprezentacyjne profesjonalne BOISKA SPORTOWE, oraz zadbane  TRAWNIKI PRZY WILLACH, REZYDENCJACH, DOMACH, APARTAMENTACH dla wymagających.  Trawa ATOL na EKSKLUZYWNE TRAWNIKI ROLOWANE i wysiewane z nasion  na reprezentacyjne tereny rekreacyjno-sportowe intensywnie użytkowane.  Trawa ATOL doskonała na trawniki z rolki lub aby wyglądały jak doskonały trawnik z rolki.     MIESZANKA NASION TRAW ATOL Exclusive Green Grass   Orientacyjny skład : Życica trwała HENRIETTA 15% Życica trwała CONCERTO 15% Życica trwała NIRA 5% Życica trwała NIGA 10% Życica trwała STADION 5% Kostrzewa czerwona CORAIL 5% Kostrzewa czerwona ROSINANTE 15% Kostrzewa czerwona MAXIMA1 10% Wiechlina Łąkowa BROOKLAWN 5% Wiechlina Łąkowa MIRACLE 15%   Instrukcja obsługi trawnika: SPIS TREŚCI: Wstęp Rodzaje trawników   AGROTECHNIKA I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW Stanowisko i podłoże Siew Nawadnianie Nawożenie Koszenie Wałowanie Pionowe cięcie darni Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników   VADEMECUM UŻYTKOWNIKA TRAWNIKÓW Trawnik spełnia dzisiaj wielorakie funkcje w otoczeniu człowieka, poczynając od oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów i metali ciężkich poprzez tłumienie hałasu do stworzenia miejsca relaksu, odpoczynku i uprawiania różnych rodzajów sportu. Element zieleni korzystnie działa na system nerwowy i samopoczucie oraz rozwija poczucie piękna i estetyki.   RODZAJE TRAWNIKÓW W zależności od sposobu użytkowania i lokalizacji rozróżnia się następujące rodzaje trawników : ozdobne - dywanowe, parkowe i łąkowe rekreacyjne (=relaksowe) sportowe zadarnienia terenów trudnych (skarpy, nasypy, pasy autostrad, rowy melioracyjne, parkingi itp.). zadarnienia terenów zdegradowanych przez działalność     człowieka (hałdy po kopalniach, wysypiska śmieci, odpady poprzemy słowe).   AGROTECHNIKA l PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW  Stanowisko i podłoże Teren pod trawnik powinien być zniwelowany i uporządkowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany od zbędnych drzew i krzewów. Prace te najlepiej wykonać jesienią w roku poprzedzającym siew. Gleba powinna być przeorana lub przekopana. Odczyn gleby według najnowszych zaleceń winien być słabo kwaśny, o pH=5.6 do 6.5. Na glebach lekkich, piaszczystych należy wprowadzić trochę torfu kwaśnego lub kompostu. W przypadku większości trawników /ozdobne i rekreacyjne/ warstwa górna grubości 8-10 cm powinna zawierać 85% części ziarnistych, 7-10% części spławialnych i 5-7% próchnicy. Siew O udaniu się siewu decydują głównie : stan gleby bezpośrednio przed siewem termin siewu głębokść siewu sposób wysiewu pielęgnacja posiewna Nasiona traw można wysiewać dopiero po kilku dniach od zakończenia podstawowych prac przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. Termin wysiewu zależy od uwilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniając zraszanie można siew przeprowadzać od wiosny (początek kwietnia) do późnego lata (połowa września). Optimum siewu jest okres od początku kwietnia do końca maja. Bezpośrednio przed siewem gleba powinna być wilgotna. Nasiona można wysiewać ręcznie lub stosować też siewniczki rzutowe. Na małej powierzchni wskazane jest sianie "ruchem solącym" na większej "ruchem siewcy". Należy zadbać o równomierny wysiew, dlatego podczas siania powinno wybrać się pogodę bezwietrzną i bezdeszczową. Wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemią przy użyciu grabi lub kolczatki. Jeżeli podłoże jest zwięzłe, o małej zawartości próchnicy, wskazane jest wymieszanie górnej warstwy gleby z piaskiem, a po wysiewie nasion przykrycie ich warstwą kompostu lub torfu o grubości do 1 cm.  Nawadnianie W celu uzyskania dobrych wschodów roślin, a później równomiernych odrostów, nieodzownym zabiegiem jest sztuczne zraszanie. Stąd też nieodzowne jest zabezpieczenie stałego i blisko położonego ujęcia wody. O potrzebie nawodnienia decyduje przede wszystkim ilość opadów i ich rozkład w okresie wegetacji. Po wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszanie wykonuje się częściej ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywać stałą wilgotność przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie przemieszczaniu nasion strumieniem wody. Zraszanie musi być drobnokropliste (mgławicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno być przeprowadzane w odstępach 2-3 dniowych w ilości do 10 mm wody na dobę, natomiast w okresie suszy codziennie. Najlepszym terminem deszczowania jest okres poranny. W dalszych latach użytkowania, po uzyskaniu dobrego zadarnienia, sygnałem do rozpoczęcia nawadniania jest wyschnięcie podłoża do głębokości 2-3 cm. Wizualnie jest to moment, gdy liście trawy dociśnięte palcem do podłoża nie podnoszą się. Głębokość nawilżania zależy od zasięgu głównej masy korzeni. Nawodnienie powinno być obfite, po którym woda przenika do głębokości 7-8 cm. W latach eksploatacji trawnik nawadnia się rzadziej ale obfitszymi dawkami. Nawożenie  Składniki mineralne ze względu na szybkie ich pobieranie przez system korzeniowy traw i wielokrotne koszenie, muszą być często i systematycznie uzupełniane. Należy zachować odpowiednią proporcję makroskładników N:P:K, która optymalnie kształtuje się 6:2:4. Nawozy należy rozprowadzać bardzo równomiernie. W tym celu, jeśli jest to możliwe, zaleca się dostarczać składniki w formie płynnej (rozcieńczone wodą). W zależności od rodzaju trawnika należy stosować następujące dawki składników Nawożenie [kg/ha] Trawnik ozdobny Trawnik rekreacyjny Trawnik sportowy Rok siewu przedsiewnie       N [azot] 25 25 30 P2O5 [fosfor] 50 50 60 K2O [potas] 100 100 120 Co trzecie koszenie N [azot] 20 20 30 P2O5 -w październiku 10 25 35 K2O -w październiku 20 50 70 W latach eksploatacji N [rocznie nie przekracza się] P2O5[po koszeniach] w: 60 240 400 maju/czerwcu 20 45 70 wrześniu/październiku 20 35 60 K2O[po koszeniach] w:       maju/czerwcu 40 70 140 wrześniu/październiku 40 80 120 Nawozy mineralne stosuje się zawsze po skoszeniu murawy    Koszenie Celem koszenia jest uzyskanie równej nawierzchni trawnikowej o odpowiedniej wysokości, zależnie od rodzaju trawnika. Koszenie powinno być wykonywane zawsze terminowo i starannie. Pierwsze i drugie.-koszenie należy przeprowadzić lekką kosiarką, gdy rośliny osiągną wysokość 8-10 cm. W dalszym okresie eksploatacji murawę kosić każdorazowo do wysokości uzależnionej od rodzaju trawnika :   Rodzaj trawnika Moment koszenia Wysokość koszenia ozdobny dywanowy wysokość roślin 5cm do 2,5cm ozdobny parkowy wysokość roślin 12cm do 6cm rekreacyjny wysokość roślin 8cm do 4cm sportowy boisko piłkarskie: - wysokość roślin 4cm do 2.5-3cm hokej, tenis: - wysokość roślin 2.5cm do 0.6-1.5cm Należy kosić trawniki suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania się skoszonej trawy. Jeśli panują niekorzystne warunki pogodowe [np. ciągłe opady, duże nasłonecznienie] termin koszenia należy nieco przesunąć. Ostatnie koszenie przed zimą należy przeprowadzić na kilka, kilkanaście dni przed opadem śniegu. Należy stosować kosiarki trawnikowe o ostrych nożach, najlepiej z koszem na ściętą trawę. Jeśli brak jest kosza, wówczas skoszoną trawę należy wygrabić i usunąć z trawnika. Wałowanie Celem tego zabiegu jest dociśnięcie gleby do korzeni po okresie zimowym w związku z możliwością wysadzenia kęp trawy. Wałować należy wówczas, gdy gleba nie jest zbyt mokra ani zbyt sucha. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, którego masa musi być dostosowana do plastyczności podłoża. Miernikiem właściwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas wałowania na głębokość 10-15 mm. Wałować należy "na krzyż". Nie wolno zatrzymywać wału na powierzchni trawnika przez dłuższy czas w jednym miejscu. Zabieg stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne [wiosną]. Pionowe cięcie darni [wertykulacja] Wertykulacja ma na celu przeciwdziałanie filcowaniu darni. Usuwa się filc powstały z obumierania pędów traw i resztek po koszeniu. Dzięki wertykulacji uzyskuje się przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy krzewienia się roślin. Zabieg wykonuje się praktycznie tylko na trawnikach rekreacyjnych i sportowych. Przeprowadza się go przynajmniej raz w roku wiosną przy użyciu wertykulatora mechnicznego [elektryczny lub spalinowy] albo ręcznego [z nożykami grabkowatymi]. Wertykulację przeprowadza się zawsze po skoszeniu trawnika i po doprowadzeniu dolnej warstwy podłoża do odpowiedniej plastyczności [wilgotności]. Jeśli brakuje wertykulatora, zabieg ten można przeprowadzić zastępczo wygrabiając darń drucianymi grabiami wachlarzowymi. Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników W przypadku wystąpienia pojedynczych chwastów wieloletnich, wycina się je głęboko [do 25 cm] za pomocą wąskich łopatek lub nożem. Miejsca po usuniętych chwastach trzeba starannie ugnieść. Jeśli trawnik mocno opanują chwasty, można zastosować opryskiwanie herbicydami. Podatność gatunków traw na choroby jest różna. Wrażliwsze są na ogół mietlice i wiechliny, większą odpornością cechuje się życica trwała i kostrzewy. Pierwsze objawy porażenia roślin przez chwasty i zaatakowanie przez szkodniki obserwuje się już w okresie kiełkowania i wschodów. Nasiona traw mogą być zakażone przez pleśń śniegową lub przez patogeny w glebie, np. plamistości, które powodują osłabienie kiełków lub ich zamieranie. Infekcją grzybowym ulegają przede wszystkim nasiona, które w czasie czyszczenia zostały pozbawione plewek lub uszkodzone. Przyczyną porażenia może być również nierównomierny wysiew i zbyt głęboki zasiew. Duże zniszczenia powodują też szkodniki, larwy owadów żerujące w glebie i uszkadzające system korzeniowy oraz owady niszczące masę nadziemną.   Skład mieszanek traw może ulec zmianie procentowej i gatunkowej - ale wysoka jakość i chararkter trawy pozostanie niezmieniony. Gwarantowana wysoka jakość nasion i dobra cena - poleca sklep ogrodniczy Kwiateo_pl   Trawy, trawniki, nasiona traw, mieszanki traw gazonowych, producent traw ozdobnych ogrodowych, trawniki dekoracyjne, trawy ogrodowe, trawy do ogrodów, nasiona trawy, trawniki sportowe, trawniki dywanowe, trawniki dekoracyjne, trawniki przydomowe  
Brak danych technicznych.
SZCZEGÓLNIE POLECAMY
lightcenter
crystal julia
taniedywany
SZCZEGÓLNIE POLECAMY
  Opinie o ofercie
IMIĘ/LOGIN (*)
TWÓJ KOMENTARZ/PYTANIE (*)
Akceptuję reglamin serwisu [Pokaż regulamin]
Brak oceny tego produktu
Nie zamieszczono jeszcze opinii na temat tego produktu : "Trawa ATOL 25kg nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA Exclusive Green AgroLand". Jeśli chcesz wyrazić swoje zdanie na temat tej oferty, możesz zrobić to tutaj. Dzięki Twojej ocenie, pomożesz innym w decyzji o ewentualnym zakupie.
  Podobne oferty
Trawa ATOL 2kg nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA Exclusive Green AgroLand
Trawa ATOL Exclusive Green - AgroLand 2kg Nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA - EKSKLUZYWNA 2kg nasion na 80m2 pieknego trawnika TRAWA ATOL NA TRAWNIKI Z ROLKI -TRAWA DLA WYMAGAJĄCYCH -  nas...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa ATOL 5kg nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA Exclusive Green AgroLand
Trawa ATOL Exclusive Green - AgroLand 5kg Nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA - EKSKLUZYWNA 5kg nasion na 200m2 pieknego trawnika TRAWA ATOL NA TRAWNIKI Z ROLKI -TRAWA DLA WYMAGAJĄCYCH -  na...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa ATOL 1kg nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA Exclusive Green AgroLand
Trawa ATOL Exclusive Green - AgroLand 1kg Nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA - EKSKLUZYWNA 1kg nasion na 40m2 pieknego trawnika TRAWA ATOL NA TRAWNIKI Z ROLKI -TRAWA DLA WYMAGAJĄCYCH -  nas...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa ATOL 10kg nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA Exclusive Green AgroLand
Trawa ATOL Exclusive Green - AgroLand 10kg  Nasiona trawy DEKORACYJNO-SPORTOWA - EKSKLUZYWNA  10kg nasion na 400m2 pieknego trawnika  TRAWA ATOL NA TRAWNIKI Z ROLKI -TRAWA DLA WYM...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa DIANA 25kg Nasiona Trawy AgroLand DEKORACYJNA - SPORTOWA
Trawa DIANA - Nasiona Trawy - AgroLand DIANA: TRAWA DEKORACYJNO - SPORTOWA, mieszanka traw  gazonowa, dekoracyjno - sportowa. Trawa DIANA doskonale sprawdza się na trawnik dekoracyjny, jak i tra...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa STADION 25kg nasiona trawy AgroLand SPORTOWA odporna na deptanie zwierzęta psy
 Trawa STADION - Nasiona TRAWY doskonale nadające się na tereny sportowe i trawniki odporne na deptanie i wyrywanie darni - AgroLand 25kg na 875-1000m2 Trawa STADION - Nasiona trawy doskonale sp...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa ATENA 25kg Nasiona Trawy UNIWERSALNA AgroLand
Trawa ATENA - nasiona trawy uniwersalna - AgroLand 25kg na 1000m2 trawnika ATENA - TRAWA UNIWERSALNA, mieszanka trawnikowa UNIWERSALNA. Trawa uniwersalna ATENA doskonale sprawdza się na trawnik ...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa SZMARAGD 25kg nasiona trawy TRAWA CIENIOLUBNA AgroLand parkowa pod drzewa
Trawa SZMARAGD - Nasiona Trawy CIENIOLUBNEJ - trawa parkowa   Agro-Land TRAWA CIENIOLUBNA - trawa pod drzewa   wydajna 25kg na 1100m2   SZMARAGD: mieszanka gazonowa cieniolub...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa EKO LAND 25kg nasiona trawy DEKORACYJNA ODPORNA na suszę EkoLand AgroLand
Trawa EKO LAND 25kg nasiona trawy DEKORACYJNA ODPORNA na suszę EkoLand firmy AgroLand Trawa EKO-LAND to ładna, estetyczna, mocna i trwała darń odporna na czasowe przesychanie, która nie wym...
Oferta dostępna w sklepie :
Trawa RENOWACJA 25kg nasiona trawy dosiewka AgroLand
Trawa RENOWACJA - nasiona Trawy - Agro-Land 25kg na 1000m2 RENOWACJA - mieszanka trawy do renowacji, uzupełnień uszkodzonego trawnika, trawniki sportowe, osiedlowe, rowy, nasypy. Trawa RENOWACJA dosk...
Oferta dostępna w sklepie :
  Inne oferty w tej kategorii
Miskant Chiński (Miscanthus sinensis) Japońskie Ogrody.
Trawa GIGANT mrozoodporna, dorasta do 2 m wysokości.
Trawa Wimbled odporna na deptanie 0,25kg Kalnas
Trawa Wimbled jest mieszanką nasion traw kwalifikowanych. Przeznaczona jest na tereny czę...
Trawa Wimbled odporna na deptanie 0,9kg Kalnas
Trawa Wimbled jest mieszanką nasion traw kwalifikowanych. Przeznaczona jest na tereny czę...
Twoja Trawa Sportowa 1kg CNOS-Garden
Twoja Trawa Sportowa jest mieszanką wyselekcjonowanych odmian traw odpornych na uszkodzen...
Twoja Trawa Sportowa 2kg CNOS-Garden
Twoja Trawa Sportowa jest mieszanką wyselekcjonowanych odmian traw odpornych na uszkodzen...
Trawa Uniwersalna 15kg Granum
Mieszankę uniwersalną polecamy do obsiewu większych obszarów zielonych położonych na gleb...
Trawa Uniwersalna 1kg Granum
Mieszankę uniwersalną polecamy do obsiewu większych obszarów zielonych położonych na gleb...